ВИП тоалет

Преносните ВИП тоалети се обезбедени со дополнителна опрема и тоа:

  • Рецилкуларен кит
  • Вода за миење на раце
  • Диспензер за хартија за раце, за тоалет хартија, за сапун и за хигиенски покривач на седиштето на тоалетот
  • Корпа за одлагање на отпадоци
Scroll Up