ПАРКИРАЛИШТА

Постоење на санитарен јазол на паркиралиште влијае на почитување на јавниот ред. Имено, ќе се избегне ситуацијата кога корисниците на паркиг место се принудени да ги користат своите автомобили како параван при вршење на нужда и со тоа се обидуваат да си помогнат на самите себеси во тие критични момент на нужност; притоа, секако, загрозувајќи го своето достоиство и јавиот ред.

Scroll Up