МАНИФЕСТАЦИИ

МАНИФЕСТАЦИИ (ЗАБАВИ И КОНЦЕРТИ)

Постојат два вида на трошоци кои се директно поврзани со Вашата одлука да не обезбедите адекватна санитарна опрема – преносни тоаети.Првиот трошок е нарушување на уредувањето на животната средина.

Вториот трошок е од економски карактер, кој најмногу ги загрижува организаторите.

Имено, доколку постои неадекватна количина на тоалети, во тој случај се создава долга редица пред постоечките тоалетни единици што резултира со нетрпение на оние кои чекаат да ги употребат истите.
Во тој случај тие избираат сами решение. Решението значи избор меѓу вршење нужда во природа или напуштање на настанот. Доколку избере да врши нужда во природа ја загадува животната средина и со тоа создава услови кои негативно влијаат врз здравјето и комфорот на човекот.

Доколку пак, го напушти настанот тоа директно влијае врз финансиите кои ги планирал организаторот на настанот. Покрај овие проблеми подеднакво важни се и условите кои постојат внатре во тоалетите.

Имено, хигиената е пресудна за едно лице да се одлучи да го употреби тоалетот. Тоа значи дека, не смее да се дозволи тоалетот да не биде сервисиран на време, односно треба да постои адекватна количина на тоалети во однос на бројот на посетителите и регуларно одржување хигиена.

Scroll Up