ПАРКОВИ И ЗНАМЕНИТОСТИЛокации како што се јавните паркови и културно историските знаменитости се осетливи места на кои постоењето на јавен санитарен јазол е примарна потреба.

Идеално решение е употребата на преносни еко толаети.

Ние ќе ви посочиме само неколку придобивки од постоње на јавни тоалети на овие локации:
  1. Се избегнуваат непријатните моменти кога во Вашето видно поле ќе се најде некој посетител кој врши нужда на отворено место и притоа ја нарушува вашата приватност, спокојство и вашата желба за рекреација или не ви дозволува да уживате во Вашата пикник закуска;
  2. Ако има тоалети, можете да останете толку колку што сте планирале;
  3. Сигурни сте дека уживате на вистинското место затоа што истото не е згадено со минувачи кои веќе го загадиле местото со отпадни води.


ГРАДИЛИШТА

МАНИФЕСТАЦИИ

ПЛАЖИ

ПАРКИРАЛИШТА

ТРАФИКИ
Корисни
Информации за Вас!
  (c) Copyright 2008 Ada Falke