ВИП ТОАЛЕТ

Димензии:

Основа: 140 х 110 цм

Висина: 220 цм

Тежина: 110 кг

Капацитет на резервоар: 320 л

  1. 80 л резервоар за чиста вода (400 миења на раце)
  2. Сад за течен сапун
  3. 1 држач за хартија за раце
  4. 3 држачи за тоалет хартија
  5. Писоар
  6. Резервоар за фекалии 320 л
  7. Скалило кое води до резервоарот
  8. Закачалка за гардероба
  9. Комфорност голема

 

КЛАСИЧЕН ТОАЛЕТ

ТОАЛЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО

TOP LINE ARMAL
Корисни
Информации за Вас!
  (c) Copyright 2008 Ada Falke