ADA FALKE

АДА ФАЛКЕ е фирма која обезбедува услуга изнајмување на преносни тоалети и одржување хигиена на истите со специјални возила, достава при нарачка и подигање при одјава.

МОБИЛНИ ТОАЛЕТИ

Откријте каде се можете да ги примените преносните тоалети, зошто да ги практикувате и кои се Вашите придобивки при употреба на преносните тоалети.

Поседуваме соодветна опрема за овој вид на комунална дејност, односно мобилни тоалети и специјални возила са собирање и одвод на отпадни води.
Одложување на отпадните води се спроведува на законски регулирани места според договор со ЈП Водовод и Канализација.

ГРАДИЛИШТА

Вашата добивка е во заштеда на работна сила, време и пари...

МАНИФЕСТАЦИИ

(Забави и концерти) - успешно организиран настан и директно влијание на финансиите ...

ПАРКОВИ И ЗНАМЕНИТОСТИ

Чист и пријатен амбиент


ПЛАЖИ

Зголемена посетеност и негување на човековото достоинство

ПАРКИРАЛИШТА

Почитување на јавниот ред

ТРАФИКИ

Задоволување на основен услов за работа: постоење на санитарен јазол

Контактирајте не

Откријте каде се можете да ги примените преносните тоалети, зошто да ги практикувате и кои се Вашите придобивки при употреба на преносните тоалети.

Scroll Up